Tin tức

CHÚNG TA PHẢI LUÔN MANG ĐAI TRẮNG

Đăng bởiTrần Hùng vào lúc

Trước khi qua đời, vị tổ sư môn nhu đạo Kano Jigoro gọi các võ sinh của ông đến. Trong khi họ nóng lòng muốn nghe lời trăn trối cuối cùng của thầy mình, ông nói,

"Khi tẩm liệm để chôn tôi, hãy mặc cho tôi bộ đồ võ, nhưng đừng thắt cho tôi đai đen. Hãy tẩm liệm tôi trong bộ đồ võ với cái đai trắng!"

Trong môn võ Judo, đai đen là biểu tượng người học lâu, có kinh nghiệm võ thuật thâm hậu. Còn đai trắng là biểu tượng của một người mới bắt đầu học, một người còn phải học rất nhiều. Là tổ sư của môn võ Judo nhưng trước khi chết Kano dặn tẩm liệm ông với bộ đồ võ mang đai trắng.

Thật là một bài học khiêm nhường bày tỏ một tấm lòng muốn học hỏi của một vị thầy.

Mỗi người, dù ở trình độ thuộc lĩnh vực nào, chúng ta cũng là người học trò suốt đời. Dù là giáo sư, sinh viên, học sinh, cha mẹ hay con cái, người lãnh đạo... trong mọi vai trò, chúng ta phải luôn luôn mang đai trắng.

Chú thích: Kano Jigoro (1860 - 1938) là một nhà giáo dục thể thao người Nhật Bản đồng thời là người sáng lập ra môn võ Judo nổi tiếng trên toàn thế giới. Cả cuộc đời của Jigoro Kano là một bài học khích lệ và động viên cho nhiều người. Khi còn sống, võ sư Kano không ngừng học hỏi những kỹ thuật để cải tiến bộ môn võ thuật này.

Nguồn: Sưu tầm


Bài viết cũ Bài viết mới


Lên đầu