Tin tức

CHÚNG TA PHẢI LUÔN MANG ĐAI TRẮNG

CHÚNG TA PHẢI LUÔN MANG ĐAI TRẮNG

Đăng bởiTrần Hùng vào lúc

Trước khi qua đời, vị tổ sư môn nhu đạo Kano Jigoro gọi các võ sinh của ông đến. Trong khi họ nóng lòng muốn nghe lời trăn trối cuối cùng của thầy mình, ông nói,"Khi tẩm liệm để chôn tôi, hãy mặc cho tôi bộ đồ võ, nhưng đừng thắt cho tôi đai đen. Hãy tẩm liệm tôi trong bộ đồ võ với cái đai trắng!"Trong môn võ Judo, đai đen là biểu tượng người học lâu, có kinh nghiệm võ thuật thâm hậu. Còn đai trắng là biểu tượng của một người mới bắt đầu học, một người...

Xem chi tiết...

Lên đầu